Yüksek Lisans Proje Ödevi

Tez Merkezleri Ne İşe Yarar?

Tez yazım işi birçok aşamadan oluşmaktadır. Tez yazıldığı dilin yazım ve noktalama kurallarına göre yazılmalıdır. Tez yazımında kaynakça taraması, literatür taraması yapmak çok önemlidir. Literatür taraması tez konumuz ile ilgili akademik yayınların tespit edilmesidir. Bu yayınlardan doğrudan ya da dolaylı alıntılar yaparak tezimizi zenginleştirir, ayrıca daha önce tez konumuz ile ilgili benzer bir çalışma yapılıp yapılmadığını tespit edebiliriz. Ayrıca üniversitelerin kendilerini bağlayan tez yazım kuralları bulunmaktadır. Tezimizi yazarken tezimizin kabul edilebilmesi için aynı zamanda tez yazım kurallarına da uymak gerekmektedir.

Tezimizi başka bir dilde yayınlayacaksak, ya çeviri yapacağımız dile tam olarak hakim olmamız ya da bu çeviriyi yapacak birilerini bulmamız gerekmektedir. Tez yazacağımız konuyu bulmak da ayrı bir sorundur. Tez yazanlar çoğu zaman hangi konuda tez yazmaları gerektiğine karar veremezler. Bir de tez sonuçlarımızın analizi vardır. Tez çalışmamızda elimizde işlememiz gereken veriler olacaktır. Bu verileri işlemek için çeşitli programlar gerekmektedir.

SPSS gibi veri işleme programlarıyla işlenen verilerden çıkan sonuçları da ayrıca yorumlamak gerekmektedir. Buraya kadar anlatılan bu işler, her biri uzmanlık isteyen zor işlerdir. İşte tam bu aşamada tez yazım merkezleri devreye girmektedir. Tez yazım merkezleri müşterilerinin tez hazırlama hizmeti, gerektiğinde danışmanlık hizmetlerini profesyonel çalışanlarının katkılarıyla giderirler.

             Bazen başka işleriniz nedeniyle tezinize yoğunlaşamadığınız zamanlar olabilir. Yahut teslim tarihi az kalan fakat tamamlanmamış tez çalışmanızı yetiştiremeyebileceğinizi düşünebilirsiniz. Bu tür durumlarda siz de tez yazdırmak istiyorum diyorsanız, firmamızın ödev hazırla hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.


Arşivler